Fashion

House party

Bottega Veneta and Tomas Maier celebrate dual anniversaries in Milan