House M by Philipp Architekten, Germany

House M by Philipp Architekten, Germany